Gereformeerde gemeente

Krimpen aan den IJssel

Volgende eredienst

Zondag 26-09-2021

Hartelijk welkom op de website van de Gereformeerde Gemeente in Krimpen aan den IJssel. Op deze website vindt u enige informatie over onze kerkelijke gemeenteMededeling voor LEDEN(laatste wijziging 18-09-2021 09:30 uur). 

U kunt de laatste nieuwsbrief  van de kerkenraad (d.d. 18 september)  altijd nalezen.. U vindt deze nieuwsbrief bij de button 'Nieuwsbrief kerkenraad'. Deze nieuwsbrief bevat informatie voor komende zomerperiode.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Nu de gemeente vacant is, vangen de kerkdiensten aan op wisselende tijden. De ochtenddienst begint om 9.30 uur. Voor de middagdiensten verwijzen we u naar de agenda op deze website, of naar www.kerktijden.nl. De diensten zijn te volgen via de kerktelefoon of internet (beeld en geluid). De liturgie wordt ca. 35 minuten voor de aanvang van de dienst voorgelezen.

De weekdiensten zijn alleen toegankelijk voor de eigen gemeenteleden.

2. Beeldverbinding met de kerkdiensten:   De beeldverbinding wordt alleen gebruikt om live mee te luisteren.  Na de diensten zijn de preken alleen nog als audio terug te luisteren. 

De beeldverbinding start ca.20 minuten voor de aanvang van de kerkdienst. Will u de dienst alleen beluisteren, klik dan op de 'gewone' button "online meeluisteren".

Voor de beeldverbinding, klik op de onderstaande link:

https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520962/embed

 

 

 

Contactgegevens:

Seba-Kerk
Koningin Wilhelminaplein 1
2921 AB Krimpen aan den IJssel
Tel. 0180 - 51 84 33

info: gergemkrimpen@solcon.nl

 

Wilt u uw (collecte-) bijdrage overmaken? 

Voor de collecten op zondag:

  1. U kunt gebruik maken van de bekende rekeningnummers van kerk en diaconie:
    • kerk: NL64 RABO 0351 9059 79
    • diaconie: NL42 RABO 0351 9059 87
  2. U kunt gebruik maken van bijgaande betaallinks:
  3. De weekdienst van afgelopen donderdag was een Zendingsdienst. De collecte in verband met deze dienst is ook bestemd voor de zending. U kunt door middel van de volgende link uw collectebijdrage overmaken: Zending Gereformeerde Gemeenten