Gereformeerde gemeente

Krimpen aan den IJssel

Volgende eredienst

Zondag 19-07-2020

Hartelijk welkom op de website van de Gereformeerde Gemeente in Krimpen aan den IJssel. Op deze website vindt u enige informatie over onze kerkelijke gemeenteMededeling voor LEDEN(laatste wijziging: 11-07-2020  12:00 uur).. De laatste nieuwsbrief van de kerkenraad vindt u bij het tabblad Corona informate - informatie kerkenraad.

Vanaf 1 juli mogen we weer met meer mensen naar de kerk. Een groot voorrecht. Voor meer informatie: zie de nieuwsbrief en de informatie op deze site (tabblad Corona informatie-informatie kerkenraad).

Om de kerkgang goed te kunnen organiseren is uw e-mailadres van groot belang. Als u uw e-mailadres nog niet hebt doorgegeven, wilt u dit dan z.s.m. doen?  Als u dit e-mailadres niet breder bekend wilt hebben, geeft u dit dan door aan de scriba. We zullen er vertrouwelijk mee omgaan. Mail: gergemkrimpen@solcon.nl 

1. Om 9.30 uur en 16.30 uur is er een  uitzending van een dienst die thuis te volgen is via de kerktelefoon of internet (beeld en geluid). De liturgie wordt ca. 35 minuten voor de aanvang van de dienst voorgelezen.

2. Beeldverbinding met de kerkdiensten:   De beeldverbinding wordt alleen gebruikt om live mee te luisteren. We zenden alleen de kerkdiensten en het Bijbelverhaal voor de kinderen met beeld uit. Na de diensten zijn de preken alleen nog als audio terug te luisteren. 

De beeldverbinding start ca. 15 minuten voor de aanvang van de kerkdienst. Will u de dienst alleen beluisteren, klik dan op de 'gewone' button "online meeluisteren".

Voor de beeldverbinding, klik op de onderstaande link:

https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520962/embed

3. Voor dagelijkse activiteiten: zie de nieuwsbrief op deze site (tabblad corona informatie).

4. Info Seba-hulpdienst: 

Oudere en kwetsbare gemeenteleden die vanwege het ontbreken van familie, vrienden en bekenden niet in staat zijn boodschappen te doen, kunnen hiervoor contact opnemen met de coördinatoren van de Seba-hulpdienst. Gemeenteleden die zich hiervoor willen inzetten kunnen zich bij de coördinatoren als vrijwilliger aanmelden.

E: sebahulpdienst@gmail.com

T: 06-40248444

 

 

 

Contactgegevens:

Seba-Kerk
Koningin Wilhelminaplein 1
2921 AB Krimpen aan den IJssel
Tel. 0180 - 51 84 33

info: gergemkrimpen@solcon.nl

Wilt u uw (collecte-) bijdrage overmaken? Gebruik dan de onderstaande betaallinken:

Betaallink kerk:

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=Tl03l7GP2udeKxUDULIdNFDFvmKv4D8Y

Betaallink Diaconie

betaallink diaconie

Betaallink Deputaatschap DMZ:

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=YU3swvWZTt6d1MejjoLF9Jnvf8Ztbc0Q